Skip to content

Туризъм

Контрол Юнион предлага сертификация по редица програми свързани с устойчивото управление на туристическите услуги, тяхното въздействие върху околната среда, социалната отговорност и обществено-културните аспекти.

Туризъм

Контрол Юнион предлага сертификация по редица програми свързани с устойчивото управление на туристическите услуги, тяхното въздействие върху околната среда, социалната отговорност и обществено-културните аспекти. 

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Ако сте част от хотелиерската и конферентна индустрии, ако сте туроператор или малка туристическа компания, ако отдавате стаи или къща под наем или управлявате атракцион, ако предоставяте транспортни услуги в туризма, можете да добавите допълнителна стойност към вашите дейности като подкрепите устойчивите инициативи в областта на туризма, заявявайки вашето устойчиво управление и отговорно отношение към околната среда, културата, обществото.

Сертификационни програми