Skip to content

Сформиране и пломбиране на проби

Ние в Контрол Юнион България предлагаме сигурност за нашите клиенти с услугите си по сформиране и пломбиране на договорни проби. Използвайки експертните си познания в областта, ние ги подкрепяме и им съдействаме при изпълнение на договорни задължения, разпоредби и специфични изисквания.

Сформиране и пломбиране на проби

Ние в Контрол Юнион България предлагаме сигурност за нашите клиенти с услугите си по сформиране и пломбиране на договорни проби. Използвайки експертните си познания в областта, ние ги подкрепяме и им съдействаме при изпълнение на договорни задължения, разпоредби и специфични изисквания.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Нашите услуги по сформиране и пломбиране на договорни проби се извършват в съответствие с действащите, най-високи, международни стандарти. Контрол Юнион България е сертифициран по ISO9001 и в процес на акредитация по ISO 17020 с обхват включващ сформирането и пломбиране на проби.

Контрол Юнион България е също така член на GAFTA, FOSFA и е в листа на одобрените от GAFTA инспектиращи компании: „Gafta Approved Register of Superintendents“.

Всичко това e в подкрепа на качеството на услугата, която ние предлагаме, а вие заслужавате.

Независимо дали се нуждаете от пробовземане съгласно ISO, GAFTA, GMP +, FOSFA, или други стандартите,  ние сме правилният бизнес партньор, с одобрен план за сформиране на проби, винаги съгласуван с вас.

Ние контролираме количеството на пробата и метода на пробовземане в съответствие с международните стандарти, което е основополагащо за получаването на представителни лабораторни, анализни резултати. Чрез правилно сформирани проби, в процеса на контрол, ние можем да се уверим, че качеството на вашия продукт отговаря на договорните спецификации.