Skip to content

365 дни в годината, с нашите опитни инспектори, ние ви  предлагаме независим и обективен контрол.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Стоков контрол

Нашият богат опит в стоковия контрол, пробовземането и проследяването на товарни/разтоварни операции ни позволява да предоставяме ценна подкрепа на нашите клиенти. Oпитните инспектори и сървейъри  на Контрол Юнион България оперират на територията на всички Черноморски и Дунавски български пристанища, както и във вътрешността на страната. Нашият фокус са основно зърнените култури – съобразно правилата и указанията на GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION (GAFTA); маслодайните култури и растителни олеа –  съобразно правилата на Federation of Oils, Seeds & Fats Associations Ltd (FOSFA); биомаса; торове; въглища и други суровини и крайни продукти.

За да обсъдите детайлите и вашата необходимост от стоков контрол, моля свържете се с Контрол Юнион България и нашият екип ще се радва да ви помогне. 

GAFTA
TIC
FOSFA
FOSFA
GAFTA
TIC

СТОКИ

Земеделски култури

Биогориво и биомаса

Въглища и минерали

Фуражи

Торове

Растителни масла

Ние предлагаме безпристрастни и обективни услуги, където и когато те са необходими на нашите клиенти

Нашите услуги

Ние разполагаме с опита, знанията, уменията  и оборудването за да подкрепим нуждите от контрол на нашите клиенти гарантирайки, че ще получат възможно най-доброто обслужване.

Нашите услуги

Ние разполагаме с опита, знанията, уменията  и оборудването за да подкрепим нуждите от контрол на нашите клиенти гарантирайки, че ще получат възможно най-доброто обслужване.