Skip to content

СОЦИАЛНИ СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Компаниите, активни на потребителските пазари, виждат необходимостта от управление на рисковете за социално съответствие, които имат неблагоприятно въздействие върху основните човешки права на земеделските производители и работниците. Ние извършваме одит на редица кодекси за поведение и стандарти в рамките на определени вериги за доставки. 

СОЦИАЛНИ СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Компаниите, активни на потребителските пазари, виждат необходимостта от управление на рисковете за социално съответствие, които имат неблагоприятно въздействие върху основните човешки права на земеделските производители и работниците. Ние извършваме одит на редица кодекси за поведение и стандарти в рамките на определени вериги за доставки.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Control Union е член на Association of Professional Social Compliance Auditors  (APSCA) и на SEDEX. Одиторите са обучени задълбочено, за да сме сигурни, че извършваме тези оценки професионално и почтено.

Нашите дейности са международно признати от много индустрии, организации и мултинационални компании и ние работим в различни индустриални сектори, включително храни, фуражи, селскостопанска обработка и текстил.

Нашите одити се основават или на  ILO-базирани международни стандарти или спрямо вашия собствен кодекс за поведение. Ние също можем да съдействаме при разработването на кодекс за поведение за вас.

Сертификационни програми