Skip to content

Инспекции на складове

В Контрол Юнион България ние използваме нашите експертни познания и надзор, за да подкрепим нашите клиенти при изпълнение на договорни задължения и/или други разпоредби.

Складови инспекции

В Контрол Юнион България ние използваме нашите експертни познания и надзор, за да подкрепим нашите клиенти при изпълнение на договорни задължения и/или други разпоредби.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Нашият експертен екип ще извърши проверка на склад или друго съоръжение за съхранение на стоки, за да провери и удостовери, че е пригоден да приеме и съхранява вашите товари, както и че в него няма остатъци от предишни товари.

Нашите опитни инспектори ще проверят цялостното състояние на склада, като проверят за повреди по пода, стените, покрива, течове и други фактори, които потенциално могат да повредят товара ви.

Освен инспекции за пригодност на складове с цел защита на вашия товар, ние можем да предложим и проследяване на температурата му по време на периода на съхранение.