Skip to content

Текстил и рециклиране

В миналото текстилната индустрия традиционно се е свързвала с вредни за околната среда методи на преработка, проблеми с хуманното отношение към животните и сложни социални проблеми като детски труд, заплати и обезщетения на работниците, както и здравословни и безопасни условия на труд.

Текстил и рециклиране

В миналото текстилната индустрия традиционно се е свързвала с вредни за околната среда методи на преработка, проблеми с хуманното отношение към животните и сложни социални проблеми като детски труд, заплати и обезщетения на работниците, както и здравословни и безопасни условия на труд.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

В днешно време, търсенето на сертифицирани, устойчиви продукти прогресивно се увеличава.
Информираността на обществото и желанието за проследимост също нарастват.
Много от световно известните марки вече предлагат модни колекции изработени от сертифицирани, устойчиви материали, екологични или рециклирани суровини.

Control Union  изигра значителна роля с помощта си към текстилната индустрия за постигане на целите в тази посока.

Като пример, EKO Sustainable Textile Standard, е първият стандарт за устойчивост в текстилната индустрия, разработен от Control Union.

Съществена е и ролята на Control Union  в разработването на стандарта Responsible Down (RDS).

Сертификационни програми

сертификация текстил, текстил сертификация, контакти

Сертификация текстил, текстил сертификация

текстил сертификация, сертификация текстил, controlunion uk