Skip to content

Определяне на тегло и количество

Въпреки че известна загуба на тегло е неизбежна при транспортирането и обработката на насипни товари, ние се стремим да сведем до минимум възможните несъответствия в теглото на товара при товаренето и разтоварването му.

Определяне на тегло и количество

Въпреки че известна загуба на тегло е неизбежна при транспортирането и обработката на насипни товари, ние се стремим да сведем до минимум възможните несъответствия в теглото на товара при товаренето и разтоварването му.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

За да постигнем това, ние предлагаме надеждни и независими количествени инспекции включващи: проследяване на претеглянето, измервания на резервоари; Draft survey на кораби и баржи, обемни изчисленя на запаси, талиманене, проверка валидността на калибровки на везни за претегляне.

Нашите квалифицирани и обучени инспектори наблюдават операциите по товарене и разтоварване на пристанищата, проверявайки дали всичко е в съответствие с договорните изисквания.