Skip to content

ОКОЛНА СРЕДА

С течение на годините екологичните оценки стават все по-важни. Нашите екологични услуги са предназначени да дадат на вашата компания представа за нейните екологични показатели (като емисии на CO2), както и за потреблението на енергия и суровини. 

ОКОЛНА СРЕДА

С течение на годините екологичните оценки стават все по-важни. Нашите екологични услуги са предназначени да дадат на вашата компания представа за нейните екологични показатели (като емисии на CO2), както и за потреблението на енергия и суровини.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Всяка екологична оценка на Control Union се основава на най-съвременни методологии, позволяващи оценки на корпоративно, продуктово и / или проектно ниво. Въз основа на тези резултати ще имате надеждна основа за вашата корпоративна комуникация по отношение на  вашето въздействие върху околната среда.

Освен това можем да направим една крачка по-напред и да идентифицираме възможности както за намаляване на потреблението на енергия, така и за използването на суровини.

Услуги, които предлагаме:

  • CO2 отпечатък
  • Воден отпечатък
  • Енергиен отпечатък
  • Оценка на жизнения цикъл (LCA)
  • Анализ на корпоративното намаляване на енергията
  • CO2 неутрални програми
  • ISO 14001 (Environmental Management System – Система за управление на околната среда)
  • ISO 26000 (Socially Responsibility Standar – Стандарт за социална отговорност)
  • ISO 50001 (Energy Management System – Система за управление на енергията)
  • Осигуряване на GRI

Ние предлагаме гореспоменатите оценки както на ниво продукт, така и на корпоративно ниво.

Сертификационни програми