Skip to content

Измерване и мониторинг на складови наличности

В рамките на тази услуга, наблюдаващият  на вашия склад ще Ви предупреди незабавно за всякакви събития или потенциални рискове, застрашаващи Вашите стоки

Мониторинг на наличности

В рамките на тази услуга, наблюдаващият  на вашия склад ще Ви предупреди незабавно за всякакви събития или потенциални рискове, застрашаващи Вашите стоки

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Ще отчита наличното количеството, състоянието, потенциалните рискове в склада, както и всичко друго, за което клиентът поиска да бъде информиран. Това ви позволява да предприемете незабавни действия за да защитите вашите интереси, разполагайки с максимално бързо идентифициране на щетите и загубите, както и незабавни решения за отстраняване на проблема. Всяка поръчка за мониторинг е специфично споразумение с периодичност и обхват, отговарящи на необходимостта на клиента. Възможни са различни видове мониторинг на запасите, които биха срещнали вашите нужди:

  • Периодично или непрекъснато присъствие и наблюдение
  • Количествена и качествена проверка на складирани стоки
  • Измерване на запасите на товара, съхраняван в различни мрежи за съхранение
  • Пълно наблюдение на производствен процес
  • Пълно наблюдение на търговския процес (внос / износ)
  • Индивидуални решения за специфичните изисквания  на клиента