Skip to content

Измерване и мониторинг на складови наличности

Наблюдението на стоковите наличности е важна предпазна мярка касаеща цялата верига на доставки. Контрол Юнион България, може да ви предложи непрекъснат мониторинг или периодични инспекции на място, за проследяване движението и състоянието на вашите стоки.

Измерване и мониторинг на складови наличности

Наблюдението на стоковите наличности е важна предпазна мярка касаеща цялата верига на доставки. Контрол Юнион България, може да ви предложи непрекъснат мониторинг или периодични инспекции на място, за проследяване движението и състоянието на вашите стоки.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Параметрите, които наблюдаваме и измерваме като част от нашата услуга, са:

Температура

Някои продукти, съхранявани в насипно състояние, могат да се самозагряват и дори самозапалват: зърнени и маслодайни култури,  дървесни стърготини и дървесни пелети. За да предотвратим това, ние използваме преносими температурни сонди, с които проследяваме  термичното изменение на продуктите и определяме дали протича процес на самозагряване.

Качество

По време на съхранението, ние наблюдаваме редица параметри като:

  • Оцененка и действия спрямо риска от замърсяване
  • Как се съхраняват различни продукти
  • Разстоянията между различни товари и/или правилна сегрегация
  • Съхраняват ли се опасни материали, които могат да повлияят на товара ви

Количество

Контрол Юнион България има обширен опит в извършване на услуги по инвентаризация на запаси, по назначения от местни и международни клиенти, за широк спектър от стоки.

Ние разполагаме с обучени и опитни инспектори извършващи измервания и обемни изчиления на насипни товари.