Skip to content

Медицински канабис

CUMCS-G.A.P е първият доброволен стандарт в Европа, ангажиран единствено с отглеждането и първичната обработка на растения от рода на конопа (канабис) за медицински цели.

медицински канабис

CUMCS-G.A.P е първият доброволен стандарт в Европа, ангажиран единствено с отглеждането и първичната обработка на растения от рода на конопа (канабис) за медицински цели.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Конопът е растение познато и ползвано от човека вече няколко хилядолетия. Конопът не е наркотик, не е регистриран като наркотик, но отглеждането, брането и обработката му са на регистрационен режим в Р България и следва да отговарят на нормативните изисквания. Все още в нашата страна събирането и преработката на зелена маса и цветове от такива растения са забранени, като от коноп би могло да се произвеждат само семена за храни и фуражи, както и суровини за производство на тъкани от стъблената част на растението.

Съществуват доказателства, че конопът може да помогне на пациенти с определени медицински състояния и да облекчи страданията им, но неговата ефикасност и безопасност при употреба за медицински цели не е доказана. Целта на стандарта CUMCS-G.A.P е да осигури най-доброто качество и последователност в отглеждането и първичната обработка на коноп (канабис), който е предназначен за медицински цели. Едно от основните направления в стандарта е доказване на съответствие с националното и международно законодателство, така че CUMCS-G.A.P може да се прилага само в държави, където събирането и преработката на канабис за медицински цели е разрешено от закона.

Продуктите от канабис за медицински цели, които лекарите ще предписват, трябва да са с най-високо качество, съответстващо на изискванията за лекарства. Всяка брънка от веригата за производство и доставки на продукти от канабис трябва да отговаря на правилата и изискванията за осигуряване на такова най-високото ниво на качество: от производството на семената, посадъчния материал, отглеждането и събирането на реколтата от растения, преработката и производството на медицинските препарати, до доставката им по рафтовете на аптеките.

Стандартът CUMCS-G.A.P е създаден с цел да осигури последователност в производството на канабис за медицински цели и съответно продукт с най-високо качество. Това се постига чрез проверка за наличие на ефективна система за осигуряване на качество в етапите на отглеждане, събиране и първична обработка на растенията. Оценява се дали е осигурена строга система за проследимост и законосъобразност от източника до крайния продукт, съчетана с най-добрите практики в областта на околната среда и химическата обработка. Такава верига на произход ще предостави на пациентите подходящ източник на канабис за медицинска употреба, като по такъв начин ще осигури опазване на здравето, благосъстоянието и безопасността на обществото и ще предотврати злоупотреба с растенията и препаратите произведени от тях.

Със сертификата CUMCS-G.A.P се издава и сертификат за съответствие с GACP. Control Union Certifications предоставя чрез трета страна провеждане на тестове по стандарта EU-GMP за етапите на производство на медицински продукти от канабис.

За по-подробен преглед на стандарта, моля, кликнете тук.

Сертификационни програми