Skip to content

365 дни в годинатас нашите опитни инспектори, ние ви  предлагаме независим и обективен контрол.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Лабораторни анализи

Като последващ етап на стоковия контрол и с цел да предложи комплексна услуга на своите клиенти, Контрол Юнион България им предлага съдействие при получаването на лабораторни анализи, изпращайки формираните проби при контрола до независими лаборатории с подходящ обхват на акредитация, надлежно проверен от нашия екип.

Съобразявайки се с желанието на клиента, използваните лаборатории могат да бъдат такива, които са част от групата Peterson and Control Union ( Control Union Romania, TLR Rotterdam..) , както и  други независими такива извън нея, притежаващи нужните акредитации.

Предвид близкото и логистичното удобно местоположение на лабораторията на Control Union Romania в Констанца, зърнените и маслодайни проби и тези от фуражи се анализират предимно там. Експертният персонал ангажиран с лабораторите услуги, съвременното оборудване и среда, осигуряват кратко време за анализ и високо качество на изпълнение на заявките.

Контрол Юнион България предлага на своите клиенти бърза доставка – в рамките на деня до лабораторията в Констанца, която е одобрена от GAFTA и FOSFA, a също така и ISO 17025  акредитирана за зърнени, маслодайни култури и фуражи от Румънският орган за акредитация RENAR.

Ако желаете съдействие или професионален съвет, моля свържете се с нас. Като част от международната мрежа от компании Peterson and Control Union включваща сървис компании и множество лаборатории, вярваме че ще можем да отговорим на вашите нужди.