Skip to content

НОВИНИ

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България.

Контрол Юнион България с удоволствие съобщава, че на 24.11.2021 г. получи акредитация по ISO 17020: 2012, контролен орган тип „А“, от ИА БСА България. Въз основа на демонстриран професионализъм, компетентност и познаване на спецификата и правилата на GAFTA стандарта, Контрол Юнион България беше акредитиран с обхват на акредитация съответстващ на изискванията на GAFTA към органите за контрол.  След успешната независима оценка от страна на ИА БСА България, Контрол Юнион България е днес един от първите органи за контрол в България, акредитирани съобразно изискванията на международния стандарт ISO 17020: 2012.

 

Сертификатът за акредитация № 74 ОКА от 24.11.2021 г. показва, че Контрол Юнион България изпълнява изискванията на стандарт ISO 17020:2012 като контролен орган тип А, извършващ контрол на:

Стоки в насипно състояние или пакетирани: зърнени култури, варива, шрот; преди/при товарене/складиране в/на: водни транспортни средства; сухопътни транспортни средства; жп вагони; складове/силози; Контрол на чистотата; Контрол на количество по кантар и по Драфт сървей. Вземане, формиране, манипулиране и разпространение на проби.

Акредитацията осигурява признание за нашите способности да предоставяме компетентни услуги с последователни надеждни резултати и демонстрира, че нашите услуги, политики, практики и процедури отговарят на необходимите спецификации и ще ни позволи да продължим да развиваме нашия бизнес.

Това също така ще гарантира, че нашите клиенти получават висококачествени услуги, основани на почтеност, независимост, безпристрастност и поверителност, и ще подобри допълнително качеството на нашата услуга, което ще допринесе за успеха на нашите клиенти в бъдеще.