Skip to content

НОВИНИ

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Засилване на контрола в областта на биологичното производство (Strengthening Organic Enforcement – SOE FINAL RULE)

 

На 19 януари 2023 г. Министерството на земеделието на САЩ (USDA) публикува окончателните правила за засилване на контрола в областта на биологичното производство (SOE).

Разпоредбата влиза в сила на 20 март 2023 г., като е предвиден едногодишен преходен период за изпълнение. Следователно USDA-NOP предоставя възможност в срок до 19 март 2024 г., да приложат засилените мерки за контрол на биологичното производство.

 

Какво представлява SOE?

Strengthening Organic Enforcement, или SOE, са правила, изменящи разпоредбите на USDA за биологично производство с цел засилване на контрола  и  надзора и прилагането на тези правила в производството, обработката и продажбата на биологични  земеделски продукти. SOE има за цел да намали измамите на пазара на биологични  продукти, да засили контрола над биологичните  производители, преработватели, търговци; да засили надозра на контролиращите лица; и да подобрява механизмите за прилагане на USDA.

 

Какви са целите на SOE накратко?

Правилата на SOE защитават биологичния  интегритет и укрепва доверието на потребителите в биологичното лого на USDA.

Окончателните правила на SOE:

 • Намалява броя на несертифицираните оператори във веригата за доставка на биологични продукти.
 • Изисква използване на електронни сертификати за внос.
 • Засилва контрола на водене на записи и проследимостта на веригата за доставки.
 • Изяснява правомощията на Службата за земеделски маркетинг (AMS) да наблюдава и налага търговията с биологични продукти.
 • Засилва надзора на акредитираните контролиращи лица.

 

Кой е засегнат от SOE?

Понастоящем сертифицирани биологични оператори

 • Изисква да се поддържате записи, които проследяват продуктите обратно до последния сертифициран оператор. Това е друго ключово предимство от сертифицирането на всички във вашата верига за доставки!
 • Изисква да се документират практиките за наблюдение, използвани за предотвратяване на измами и проверка на доставчици и продукти.
 • Изисква ясно да се идентифицират продуктите като биологични в записите и етикетите.
 • Изисква да се изпращат актуализации на биологични системни планове (OSP) по време на подновяване на сертификата.
 • Контролиращите лица и операторите трябва да използват електронния NOP сертификат за внос за  биологични продукти, внесени в САЩ.

 

Не сертифицирани посредници, търговци, собственици на марки, вносители и износители

SOE намалява броя на не сертифицираните оператори по веригата за доставка на биологични продукти и поставя акцент  върху  освобождаване от сертифициране. Ако участвате във веригата за доставка на биологични  продукти, извършвате стопанска дейност в САЩ или  с продукти, които са сертифицирани от USDA-NOP и все още не сте сертифицирани, тогава ще бъдете засегнати. Въпреки че съществуват някои изключения от сертифицирането, USDA посочва акцент върху доброволното сертифициране за тези оператори.

 

SOE разширява обхвата на видовете оператори, които трябва да бъдат сертифицирани.

 • Всяка дейност, която произвежда или обработва биологични продукти, трябва да бъде сертифицирана, освен ако не е освободена от изключение.
 • Обработка включва търговия, износ, внос или посредничи на продажбата или търговията с биологичен  продукт.
 • Някои посредници по веригата на доставки, които понастоящем не изискват сертифициране, като търговци, стокови посредници или вносители, трябва да бъдат сертифицирани.

 

SOE позволява ограничени изключения за някои оператори с нисък риск.

 • Оператори с годишни продажби под $5000
 • Обект за търговия на дребно, който не преработва биологични продукти или ги преработва само на мястото на крайна продажба.
 • Някои оператори по транспортиране и обработка, при много ограничени условия (напр. те обработват само продукти, запечатани в опаковки (нарушаването на целостта й, което е видимо при отваряне).
 • Митнически посредници

 

За оператори, които са освободени от сертифициране ще важат изискванията за обработка и водене на записи.

 

Дори фирми, които физически не боравят с продукти, все още може да се нуждаят от сертифициране.

 • По-широк набор от търговци на дребно са освободени от сертифициране (включително ресторанти и магазини, които готвят или приготвят храни).
 • Онлайн търговците на дребно, които обработват, но нямат физическо местоположение, където продават продукти, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Търговците на едро, които продават само продукти опаковани за търговия на дребно, са освободени от сертифициране.
 • Търговците на едро, които продават насипни продукти или продукти, които не са опаковани за търговия на дребно, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Складове и складови операции, които съхраняват само пакетирани биологични продукти, са освободени. Това включва както опаковки за продажба на дребно, така и опаковки, които не са предназначени за търговия на дребно.
 • Операторите, които съхраняват насипни или неопаковани продукти, трябва да бъдат сертифицирани.
 • Транспортирането или транспортирането от една сертифицирана биологична дейност до следващата или до крайния търговец на дребно не изисква сертифициране.
 • Въпреки това разтоварването или товаренето на неопаковани продукти във или от склад не може бъде освободен от сертифициране.

Несертифицираните оператори, които вече ще трябва да бъдат сертифицирани от 19 март 2024 г., могат да кандидатстват за сертифициране на bgorganic@controlunion.com

Процесът на сертифициране може да отнеме до 12 седмици и хиляди оператори ще се нуждаят от сертифициране. Не чакайте, свържете се с нас днес!

 

Къде мога да намеря повече информация за SOE?

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е предоставило множество информационни материали на уеб страницата на Strengthening Organic Enforcement. Те включват информационен лист (Fact sheet), както и сравнителна таблица. Новите изисквания също са изцяло включени в правилата на Националната програма за биологично производство (National Organic Program – NOP) онлайн. В допълнение, NOP наскоро публикува в Центъра за обучение по биологично производство (Organic Integrity Learning Center), NOP-350: Основен курс за окончателни правила за за заслване контрола  на биологичното производство и неговото  прилагане (SOE). Комуникационен документ от Контрол Юнион Сертификаешънс: Communication – SOE

РЕФЕРЕНЦИИ:

 

Контрол Юнион Сертификейшънс работи неотклонно върху подобрения, за да предостави професионални услуги на нашите клиенти. Ние предлагаме безпристрастна и обективна услуга, за да предоставим това, от което нашите клиенти се нуждаят, когато имат нужда от него.

Ако имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на bgorganic@controlunion.com!