Skip to content

История

История

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Основана през 1920 г. като семейна компания за инспекция на зърно, търгуващо се и транспортиращо се по реките и каналите на Холандия, днес Peterson е местен и глобален експерт в управлението на риска и логистичните решения. 

Обхватът на дейност на Peterson се разширява през годините, като увеличава асортимента си от продукти и услуги и да въведе и глобалния пазар на нефт и газ в своите услуги. От 1968 г. насам Peterson предоставя интегрирани логистични услуги на водещите световни участници в петролната и газова промишленост, предлагайки икономически ефективни и иновативни решения за веригата на доставки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност на човека и околната среда.

Днес Peterson Control Union e международна група от компании, специализирани в областта на  независимия стоков контрол и надзорни дейности.

В България Контрол Юнион е представена от 2007 г. с биологичните сертификации и от 2012 г. със стоковия контрол. 

За краткия си исторически път днес Контрол Юнион България е в списъка на добре известните и предпочитани инспектиращи компании с широк обхват на стоковия контрол, признания, членства и предстояща акредитация по ISO17020.

С развитието на Oil & Gas индустрията от 2016 година Контрол Юнион България представя Control Union на местния пазар с инспекции на офшорни контейнери.

И не на последно място, но с най-бързи темпове и мащабност, Контрол Юнион в България се наложи като един от най-комплексните сертифициращи органи – “one stop shop” в качеството си на представляващ Control Union Certifications B.V., предлагайки сертифициране по десетки сертификационни програми на български език.