Skip to content

Инспекция на корабни хамбари и капаци

Инспекцията на корабните хамбари се извършва преди започване на товаренето с цел да се провери дали корабът е готов да приеме товара ви, без да го замърси. Успоредно с това се извършва и инспекция на хамбарните капаци и техните уплътнения, за да се предотвратят евентуални повреди по време на транспортирането.

Инспекция на корабни хамбари и капаци

Инспекцията на корабните хамбари се извършва преди започване на товаренето с цел да се провери дали корабът е готов да приеме товара ви, без да го замърси. Успоредно с това се извършва и инспекция на хамбарните капаци и техните уплътнения, за да се предотвратят евентулани повреди по време на транспортирането.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Инспекцията на хамбари е услуга, която предоставяме, за да проверим дали трюмовете на кораба са готови да приемат вашия товар. С тази услуга ние гарантираме, че товарът няма да бъде засегнат от състоянието на трюмовете или замърсен от остатъци, които вече са налични в трюмовете.

Ние гарантираме, че хамбарите са пригодни за товарене като инспектираме и проверяваме дали са сухи, чисти, без ръжда или боя, които могат да повредят товара ви.

Проверката на предишните товари е част от процедурата по инспекцията на корабните хамбари.  Обръщаме специално внимание ако са превозвани опасни товари изискващи последващи действия.  Хамбарите се проверяват също така за повреди и се преглеждат пребоядисаните зони.

При желание на клиента можем да извършим “Ultrasonic tightness testing of hatches” за удостоверяване степента на цялостност и непропускливост на уплътненията на капаците.