Skip to content

Инспекция на товарни отделения

LCI или инспекциите за чистота на товарните отделения се извършват от наши опитни и квалифицирани сървейъри, запознати с правилата и разпоредбите на GMP +.

Инспекция на товарни отделения

LCI или инспекциите за чистота на товарните отделения се извършват от наши опитни и квалифицирани сървейъри, запознати с правилата и разпоредбите на GMP +.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

По време на инспекцията те идентифицират рисковете и проблемите при товаренето, разтоварването и претоварването на плавателния съд и търсят най-добрите решения, за предодвратяване на замърсявания и повреди на товара.

Ние инспектираме трюмовете на вашия кораб или баржа с абсолютна прецизност, за да проверим дали са чисти, сухи и без остатъци от предишни товари и готови ли са за безопасно натоварване и пренасяне на вашия товар.

Като част от нашата стандартна процедура, ние проверяваме и оценяваме превозваните по-рано товари и съответно приемаме или отхвърляме на трюмовете за товарене. Нашите сървейъри могат също така да извършват инспекции за чистота на авто цистерни/ товарни автомобили и складове.