Skip to content

Инспекции на складове

Независимата инспкеция, извършена от специализирания екип на Контрол Юнион България, може да ви даде информация за всички потенциални рискове или заплахи за стоките, преди тяхното съхранение в конкретен склад, като или би ви помогнала да контролирате и поддържате качеството на складираните товари по време на периода на съхранение.

Инспекции на складове

Независимата инспкеция, извършена от специализирания екип на Контрол Юнион България, може да ви даде информация за всички потенциални рискове или заплахи за стоките, преди тяхното съхранение в конкретен склад, като или би ви помогнала да контролирате и поддържате качеството на складираните товари по време на периода на съхранение.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Като доставчик на експертни решения, Контрол Юнион България възлага складовите инспекции на  свои високо квалифицирани инспектори, които извършават анализ и оценка на състоянието на сградата, на нейния капацитет и използване, заобикалящата среда и границите, наличните предпазни мерки и безопасност.

Нашите проверки на складове и наличностите в тях, ви дават спокойствие, че вашите товари, материали, стоки ще бъдат не само в безопасност, но и в отлично състояние, докато се съхраняват.