Skip to content

Ние подпомагаме вашите операции с ключова информация за вашето оборудване

КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ

За да получите достъп до нашия клиентски портал, моля свържете се с нас на Bulgaria@controlunion.com или от тук.

индустриални инспекции

Контрол Юнион България предоставя независими инспекционни услуги, позволяващи на собствениците на индустриални активи да осъществяват контрол върху тях.

В рамките на Балканите Контрол Юнион България периодично извършва инспекции на офшорни контейнери, повдигащи рамки и оборудване за тяхното преместване като стомамени въжета (slings) и др.

Обхватът на услугата включва визуална инспекция и изпитване на целостта и здравината на заварките по магнитно прахов метод (NDT).

Нашият подход е да следваме търсенето на Oil & Gas индустрията, свързано със сондажните операции в Черно море.

Квалифицираните инспектори на Контрол Юнион България осигуряват бързо и ефективно изпълнение на услугите, с фокус върху ясния и навременен отчет и предоставяне на ключова информация към клиента. 

Специално създадена клиентска база данни

24/7 достъп до информация за вашето оборудване

Инспекциите се извършват в съответствие с водещите индустриални стандарти, включително:

  • IMO MSC/Circ. 860
  • BS 7072
  • EN 12079 series
  • EN-ISO 10855 series
  • DNV GL 2.7-1 (DNVGL-ST-E271)
  • DNV GL 2.7-3 (DNVGL-ST-E273)

В допълнение към тези стандарти, критериите за приемане и отхвърляне могат да бъдат разширени в съответствие със специфичните изисквания на клиента.

Контрол Юнион България предлага и малки ремонти по поддръжката на офшорните контейнери.

С нашите познания и опит в инспекциите на офшорните контейнери, покриващи търсенето в региона, както и с международното присъствие на Control Union Industrial Inspections Холандия, ние гарантираме еднаквост и високо качество на нашите услугите по целия свят.

svgexport 13

70+

COUNTRIES

svgexport 14

SINCE 1920

FAMILY OWNED
NON LISTED

PandCU Infographic 4000 people

PEOPLE

4000+