Skip to content

Добри земеделски практики

Ние помагаме на потребителите да изградят увереност в начина, по който се произвеждат храните във фермите, чрез минимизиране вредното въздействие на селскостопанските дейности върху околната среда, намаляване използването на химикали, отговорно отношение към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните. 

Добри земеделски практики

Ние помагаме на потребителите да изградят увереност в начина, по който се произвеждат храните във фермите, чрез минимизиране вредното въздействие на селскостопанските дейности върху околната среда, намаляване използването на химикали, отговорно отношение към здравето и безопасността на работниците, както и хуманно отношение към животните.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?