Skip to content

ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ

ГЛОБАЛНО ПРИСЪСТВИЕ

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Едно от най-големите предимства на Peterson и Control Union е нашата мрежа от свързани офиси в повече от 70 страни по света. Със значителните експертни познания, стабилен набор от ценности и устойчиви услуги ние започнахме дейността си в Холандия, за да достигнем днес разпростиране и присъствие по целия свят.

От първата ни база в Европа нашите услугите се разшириха в международен план, за да обслужват нарастващата глобализация на стоковите пазари.

С нашия опит и експерти на всеки континент по света Control Union и Peterson днес е признат за един от световните лидери в управлението на риска и логистичните решения, обслужващи клиенти по целия свят.

Нашите офиси по света са в състояние да предложат професионална подкрепа на място, за да подпомогнем клиентите и техните специфични предизвикателства.

Благодарение на местните и специфични познания и опит на своите екипи, Peterson и Control Union са уникални възможности за комуникация и управление на рискове, с които се сблъсквате навсякъде по света.