Skip to content

Биологично земеделие

Био сертификация

От началото на регулирането на биологично сертифициране, Control Union Certifications обслужва компании от цял свят. Нашата глобално присъствие, под шапката на акредитирания холандски централен офис, ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, стриктно спазвайки дефинираните процедури. 

Биологично земеделие

От началото на регулирането на биологично сертифициране, Control Union Certifications обслужва компании от цял свят. Нашата глобално присъствие, под шапката на акредитирания холандски централен офис, ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, стриктно спазвайки дефинираните процедури.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум въздействието на човека върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва генетично модифицирани организми (GMO).

Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която включва също преработка, дистрибуция и продажба на храни на дребно. За да се достигне до биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. Ако всички изисквания са изпълнени, сертификатът за биопроизводство може да бъде издаден, а биологичното лого да се използва върху сертифицираните продукти.

Control Union Certifications е одобрен контролен орган на биологичното производство в България от  страна на Министерството на земеделието и храните  от 2007 г. под кодов номер BG-BIO-07.

Сертификационните услуги в България се предоставят на български език, с български одитори, от името на Control Union Certifications.

Control Union Certifications поддържа строги професионални процедури за одит и сертифициране.

Сертификационни програми