Skip to content

Биологично земеделие

От началото на регулирането на биологично сертифициране, Control Union Certifications обслужва компании от цял ​​свят. Нашата глобално присъствие, под шапката на акредитирания холандски централен офис, ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, стриктно спазвайки дефинираните процедури.

Биологично земеделие

От началото на регулирането на биологично сертифициране, Control Union Certifications обслужва компании от цял ​​свят. Нашата глобално присъствие, под шапката на акредитирания холандски централен офис, ни позволява да направим сертифицирането ефективно и рентабилно, стриктно спазвайки дефинираните процедури.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Биологичното земеделие е начин за производство на храна, който зачита естествения жизнен цикъл. Той свежда до минимум въздействието на човека върху околната среда и работи възможно най-естествено, без да използва генетично модифицирани организми (GMO).

Биологичното земеделие е част от обширна верига на доставки, която включва също преработка, дистрибуция и продажба на храни на дребно. За да се достигне до биологичните пазари, цялата верига от биологично производство трябва да бъде проверена и сертифицирана. Ако всички изисквания са изпълнени, сертификатът за биопроизводство може да бъде издаден, а биологичното лого да се използва върху сертифицираните продукти.

Control Union Certifications е одобрен контролен орган на биологичното производство в България от  страна на Министерството на земеделието и храните  от 2007 г. под кодов номер BG-BIO-07.

Сертификационните услуги в България се предоставят на български език, с български одитори, от името на Control Union Certifications.

Control Union Certifications поддържа строги професионални процедури за одит и сертифициране.

Сертификационни програми