Skip to content

Биогорива и биомаса

Control Union има изградени дългосрочни взаимоотношения с всички участници във веригата за доставки на биологични стоки и предлага широка гама от сертификати за биогорива и биомаса. Повечето от тях се основават на директиви или национално законодателство, съществуващи в Европа и САЩ. 

Биогорива и биомаса

Control Union има изградени дългосрочни взаимоотношения с всички участници във веригата за доставки на биологични стоки и предлага широка гама от сертификати за биогорива и биомаса. Повечето от тях се основават на директиви или национално законодателство, съществуващи в Европа и САЩ.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Глобалният ангажимент за намаляване на изменението на климата е свързан с постоянни промени в законодателството. Нашият екип отговарящ за биогорива и биомаса, следи  за промените и може да ви помогне да намерите правилните сертификационни програми, които да отговарят на настоящите и бъдещите нужди във вашата верига за доставки.

Сертификационни програми