Skip to content

Безопасност на храни

Безопасността на храните се превърна в основен проблем по цялата верига на доставки в хранителната индустрия. Control Union Certifications предлага редица услуги за оценка, и гарантиране на безопасността на хранителните продукти. 

Безопасността на храните се превърна в основен проблем по цялата верига на доставки в хранителната индустрия. Control Union Certifications предлага редица услуги за оценка, и гарантиране на безопасността на хранителните продукти.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI) е създадена, за да осигури независимост, общо разбиране и доверие сред различните стандарти за безопасност на храните, насочени към подобряване на безопасността на храните, спазването на законите, качеството и улесняването на търговията.

Като акредитиран и одобрен сертифициращ орган, Control Union Certifications предоставя независими сертификационни одити спрямо основните стандарти за безопасност на храните, включително признати от GFSI стандарти: FSSC 22000, BRC Food, IFS, BRC Storage & Distribution, BRC Packaging and Packaging Manufacturing и ISO 22000, Dutch HACCP и BRC Agents & Brokers. 

Control Union Certifications преминава годишни одити за съответствие, провеждани от собствениците на стандартите, както и от местните акредитиращи органи. Това ви позволява да получите надежден сертификат за безопасност на храните за вашите операции, осигурявайки на вас и вашите клиенти увереност и спокойствие по отношение на безопасността на храните.

Сертификационни програми