Skip to content

Безопасност на фуражи

Control Union Certifications предоставя услуги за инспекция и сертифициране на фуражната индустрия, за да ви помогне да отговорите на най-високите стандарти. Това включва сухи, течни, насипни или пакетирани продукти. 

Безопасност на фуражи

Control Union Certifications предоставя услуги за инспекция и сертифициране на фуражната индустрия, за да ви помогне да отговорите на най-високите стандарти. Това включва сухи, течни, насипни или пакетирани продукти.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Най-комплексната програма за сертифициране на безопасността на фуражите, GMP + FSA, се основава на изискванията на ISO за управление на качеството с интегрирането на анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP).

Програмата GMP + не определя само условията, свързани с производствените мощности, но също така и за съхранение, транспорт, търговия и мониторинг.

Control Union Certifications предлага програмата GMP + FSA, както и  добри търговски практики, одити за безопасност на фуражите и др.

Сертификационни програми