Skip to content

Аквакултури и рибарство

С налагането на сертификации като MSC и ASC, рибарството и аквакултурите стават все по-устойчиви като индустрия. С придобиванетро през 2016г. на ME Certification (MEC) – най-голямата британска MSC Chain Of Custody и MSC fisheries сертифицираща компания, Control Union Certifications заема нарастваща глобална позиция в този сектор. 

Аквакултури и рибарство

С налагането на сертификации като MSC и ASC, рибарството и аквакултурите стават все по-устойчиви като индустрия. С придобиванетро през 2016г. на ME Certification (MEC) – най-голямата британска MSC Chain Of Custody и MSC fisheries сертифицираща компания, Control Union Certifications заема нарастваща глобална позиция в този сектор.

КАК ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Нашите услуги включват:

  • Оценки по MSC Fisheries
  • MSC Chain of Custody
  • ASC Chain of Custody
  • Одиторски услуги

През 2016 г. Control Union придоби и дялово участие в Macalister Elliott and Partners Ltd (MEP), водеща консултантска компания в областта на рибарството и аквакултурата с над 40 години опит. Завършихме проекти на всеки основен континент и нашият персонал работи по огромно разнообразие от проекти, както в секторите на рибарството, така и в аквакултурите, с особен акцент върху Европа, Близкия изток и Африка.
Ние работим с голямо разнообразие от заинтересовани страни, от учени и търговски организации до рибари, за които риболовът е поминък за изхранване.

Сертификационни програми