Skip to content

Ние създаваме доверие в глобалната търговия

Контрол Юнион България

Контрол Юнион България е част от групата Peterson и Control Union и предлага широк спектър от услуги в България и съседни държави, включващи сертификационни услуги, независим количествен и качествен контрол на насипни и пакетирани товари, индустриални инспекции, обучения и други. Нашите познания и опит обхващат всички аспекти на устойчивост, качество и сигурност, свързани и приложими за: селското стопанство, хранително-вкусовата индустрия, безопасността на фуражите и храните, туризма, горското стопанство, дървопреработката, печатарската индустрия, текстилната индустрия, социалната отговорност и енергетиката.

Нашите услуги за сертифициране

Ние предлагаме безпристрастни и обективни услуги, следвайки нуждите на нашите клиенти.

Услуги

Контрол Юнион България предлага широка гама от дейности и услуги, съобразени с изискванията на веригите на доставка и специфичните такива на своите клиенти, покриващи широк спектър от индустрии. Каквито и да са вашите нужди, ние имаме решението.

Контрол Юнион България е част от Глобална мрежа от компании, предоставящи услуги по независим контрол и сертификации по цял свят - Peterson Control Union

Жито5

Контрол Юнион България е част от Глобална мрежа от компании, предоставящи услуги по независим контрол и сертификации по цял свят - Peterson Control Union

svgexport 13

70+

COUNTRIES

svgexport 14

SINCE 1920

FAMILY OWNED
NON LISTED

PandCU Infographic 4000 people

PEOPLE

4000+